WYSTAWA SIŁA WIELKICH POLAKÓW WĘDRUJE PO UKRAINIE

OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWA WĘDRUJE PO POLSCE
21 listopada 2017
ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO W BARZE NA UKRAINIE 24.06.2018 r.
9 września 2018

WYSTAWA SIŁA WIELKICH POLAKÓW WĘDRUJE PO UKRAINIE

Zarówno w Polsce, jak i podczas wydarzeń jubileuszowych na Ukrainie, wraz z Siostrami wędruje nasza wystawa. Cieszymy się, że mamy okazję prezentować owoce naszych poszukiwań nie tylko w Polsce, ale właśnie i na terenach, gdzie powstawało nasze Zgromadzenie. Z ogromnym zainteresowaniem Mieszkańcy słuchają opowieści o naszej 100-letniej historii oraz o wyjątkowych Postaciach i Sile tych Wielkich Polaków, dzięki którym dziś, po upływie wieku, możemy celebrować nasz piękny Jubileusz.