100 LAT POSŁUGI BENEDYKTYNEK MISJONAREK W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU POLSKI NA UKRAINIE

W roku 2017 przeżywamy 100-lecie istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, założonego na terenach dawnej Polski - w Białej Cerkwi koło Kijowa - przez wybitną, świetnie wykształconą, ale i mało znaną postać – Matkę Jadwigę Józefę Kuleszę. Chcemy pokazać Jej pełne pasji życie oddane bez reszty osieroconym przez wojnę - dzieciom, rannym żołnierzom i wszystkim potrzebującym pomocy - które dało początek Zgromadzeniu posługującemu dziś w Polsce, na Ukrainie, w dalekiej Brazylii, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych. W tym celu pragniemy przeprowadzić kwerendy w archiwach, owoce poszukiwań przedstawić w publikacjach, okolicznościowej wystawie, profesjonalnie przygotowanym reportażu i mediach wirtualnych, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, wzmacniając wizerunek Polski w polskiej i ukraińskiej opinii publicznej..

Polskie tradycje są pielęgnowane - oprócz Ameryki, Brazylii czy Ekwadoru - również w naszych 12 domach na Ukrainie, stając się oazami wsparcia dla miejscowej Polonii, zwłaszcza pochodzącej z okolic Baru, Wołoczyska i dalekiego Izmaiła, objętego wojną Ługańska, ale i we wspólnotach, gdzie Siostry z Ukrainy uczą się j. polskiego, poznają niełatwą historyczną prawdę oraz przybywają do Polski ze swoimi podopiecznymi, których zawsze serdecznie i nieodpłatnie u siebie gościmy. Ten kontekst socjologiczno-historyczny jest punktem wyjścia dla naszego projektu. Jest to zatem okazja wzmocnienia wizerunku Polski i budowy marki Polska w świetle Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, od początku powstania zaangażowanego w służbę Polsce.


Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Założone przez Matkę Jadwigę Kuleszę 24 czerwca 1917 roku w Białej Cerkwi koło Kijowa,
jest instytutem zakonnym, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską, w którym każda siostra
dąży do doskonałej miłości Boga i bliźniego drogą ślubowanych rad ewangelicznych.