OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWA WĘDRUJE PO POLSCE

ZAPROSZENIE DO OBEJRZENIA WYSTAWY
6 października 2017
WYSTAWA SIŁA WIELKICH POLAKÓW WĘDRUJE PO UKRAINIE
1 grudnia 2017

OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWA WĘDRUJE PO POLSCE

OKOLICZNOŚCIOWA WYSTAWA WĘDRUJE PO POLSCE

SIŁA WIELKICH POLAKÓW – 100 LAT POSŁUGI BENEDYKTYNEK MISJONAREK W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU POLSKI NA UKRAINIE

Z racji przeżywanej 100.rocznicy powstania Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek, w Grajewie (od dnia 15.10.2017 r.), w Ełku dnia 21.10.2017 r. podczas I Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej (stacja dorosłych), w Koninie (dn. 22.10.2017) oraz ponownie w Ełku (w Centrum Oświatowo Dydaktycznym Diecezji Ełckiej dnia 26.10.217 r.) i Grajewie (dn. 29.10.2017 r.) eksponowana była szczególna wystawa, która opowiada o SILE WIELKICH POLAKÓW w kontekście 100 LAT POSŁUGI BENEDYKTYNEK MISJONAREK W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU POLSKI NA UKRAINIE i jest wpisana w założenia projektu badawczego realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Jest wynikiem żmudnej, benedyktyńskiej pracy osób rekonstruujących dzieje  Zgromadzenia – powstałego w 1917 r. w Białej Cerkwi koło Kijowa – wpisanego w losy Ojczyzny. Jej owocem są także odnalezione w Łucku dokumenty – Księga Metrykalna a w niej – akt zgonu Założycielki M. Jadwigi Józefy Kuleszy. Jest to dla Sióstr niemalże relikwia tym bardziej, że sama Założycielka nie ma swojego grobu, gdyż cmentarz łucki zamieniono na park miejski! 

Wystawa stanowi też opowieść o ludziach zwyczajnych i zarazem niezwykłych, zaangażowanych w pomoc sierotom, jeńcom, żołnierzom, miejscowej ludności oraz o bohaterkach Armii Krajowej i tajnego nauczania, którymi były również Siostry Benedyktynki. To także opowieść o  bohaterskich wychowankach i podopiecznych, dzięki którym udało się ocalić wiele istnień ludzkich, Jest to więc również opowieść o dziejach naszej Ojczyzny, w której wpisane są od 100 lat dzieje naszego Zgromadzenia, które odradza się na dzisiejszej Ukrainie począwszy od lat dziewięćdziesiątych minionego wieku, podejmując coraz to nowe wyzwania i posługi. Jest to więc i opowieść o budowaniu mostów między narodami (podzielonymi trudną historią) ukazującą zarazem, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy.

Warto wspomnieć, że podczas transmisji on-line Kongresu Misyjnego transmitowanego za pośrednictwem tv-salve z Warszawy, wystawa była niemalże cały czas w centrum kadru, dzięki czemu wiele osób mogło się o niej dodatkowo dowiedzieć, z czego się oczywiście bardzo cieszymy!

EŁK – WYSTAWA NA KONGRESIE MISYJNYM

 

EŁK – WYSTAWA NA PRZYSTANKU HISTORIA

EŁK – WYSTAWA W NSJ

 

KONIN

 

GRAJEWO