ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO W BARZE NA UKRAINIE 24.06.2018 r.

WYSTAWA SIŁA WIELKICH POLAKÓW WĘDRUJE PO UKRAINIE
1 grudnia 2017
BENEDYKTYNKI WSPOMINAJĄ SIŁĘ WIELKICH POLAKÓW – 100 LAT NIEPODLEGŁEJ
11 listopada 2018

ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO W BARZE NA UKRAINIE 24.06.2018 r.

Dzięki łasce Bożej i ludzkiej życzliwości dobiega końca Rok Jubileuszowy 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Ostatnim przystankiem i okazją do dziękczynienia Bogu za Jego hojne dary jest Uroczystość Jubileuszowa w Barze na Ukrainie, która będzie miała miejsce dokładnie 24 czerwca 2018 r., otwierając tym samym kolejny rok naszego istnienia i posługi. Cieszymy się, że w tej wyjątkowej Uroczystości – poprzedzonej profesją wieczystą s. Jany Lipivskiej – uczestniczy polska delegacja Sióstr i zaproszonych gości, na czele z
M. Marceliną Kuśmierz OSB i Zarządem Zgromadzenia. Osobę s. Delegatki Jany Bubel OSB i posługujących na Ukrainie Sióstr, które podjęły trud przygotowania tych celebracji, polecamy w modlitwie wypraszając Boże Błogosławieństwo w codziennej posłudze. Uczestnikom tych wydarzeń życzymy nie tylko niezapomnianych przeżyć, ale i głębokiego doświadczenia Bożej Miłości – tego doświadczenia, jakie staje się udziałem Zgromadzenia już od ponad stu lat.

Cieszymy się, że dzięki projektowi SIŁA WIELKICH POLAKÓW i emitowanemu w TVP1 programowi Między niebem i ziemią opowiadającym o 100-letniej historii naszego Zgromadzenia dnia 25 czerwca 2017 r. – odnalazła się p. M. Geppert – wnuczka p. Jadwigi Alexandrowicz – niezwykłej Osoby wspierającej naszą Założycielkę u podstaw Zgromadzenia. Radość tym większa, że po raz pierwszy p. M. Geppert – w ramach uroczystości jubileuszowych – wyruszyła na ziemie swoich przodków razem z s. A. Teresą Wolską OSB, która z wielkim zaangażowaniem i zmysłem rekonstruuje dzieje M. Założycielki Jadwigi Kuleszy, a także Rodziny Alexandrowiczów i początki Zgromadzenia. Dziękujemy za tę inicjatywę.

Mamy nadzieję, że współpraca Władz Miasta i zaangażowanie Sióstr oraz miejscowej Polonii skupionej przy Domu Polskim w przygotowanie tych uroczystości, zaowocuje wspólnymi inicjatywami w nowym stuleciu dla dobra obu Narodów.