OWOC POSZUKIWAŃ ARCHIWALNYCH

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W CHEŁMIE NA STYKU GRANIC
7 września 2017
NIEZWYKLI LUDZIE
7 września 2017

OWOC POSZUKIWAŃ ARCHIWALNYCH

Pragniemy poinformować o prowadzonych kwerendach w archiwach w Polsce i poza jej granicami. Jest to dla nas ogromna radość, że dzięki realizowanemu projektowi SIŁA WIELKICH POLAKÓW dotarliśmy do jedynego dokumentu potwierdzającego akt zgonu naszej Założycielki – M. Jadwigi Józefy Kuleszy. Oczekujemy obecnie na formalne przekazanie dokumentacji archiwalnej, będącej odpisem wspomnianego dokumentu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w dotarcie do źródła.