NIEZWYKLI LUDZIE

OWOC POSZUKIWAŃ ARCHIWALNYCH
7 września 2017
ODNALEZIONE DOKUMENTY JUŻ SĄ U NAS!
7 września 2017

NIEZWYKLI LUDZIE

W miarę gromadzenia kolejnych części materiału źródłowego, pragniemy podzielić się krótkimi opracowaniami dotyczącymi osób, których życie – świadczące o SILE WIELKICH POLAKÓW – istotnie wpisało się w dzieje naszego Zgromadzenia, przezywającego stulecie swego istnienia. Zapraszamy zatem do zapoznawania się z kolejnymi pięknymi kartami naszej historii przez pryzmat zwykłych osób, którzy swą codzienność uczynili niezwykłą…

M. JADWIGA KULESZA – ZAŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA

S. KLARA STASZCZAK – ODNOWICIELKA ZGROMADZENIA NA UKRAINIE

S. HILDEGARDA ZEŃKA – ODZNACZONA MEDALEM ZA PIELĘGNOWANIE DZIEDZICTWA KRESÓW WSCHODNICH

KS. ANTONI JAGŁOWSKI – DUCHOWY OPIEKUN SIÓSTR OD POCZĄTKÓW ZGROMADZENIA