Nasz harmonogram

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE W ŁUCKU
7 września 2017

Nasz harmonogram

Pragniemy poinformować, że – jak dotąd – zgodnie z przyjętym harmonogramem trwa realizacja poszczególnych zadań. Do kluczowych z nich należą obecnie:
a) trwające kwerendy archiwalne w Polsce i poza granicami – w tym: nowe tropy wymagające weryfikacji, co dzięki projektowi może rzucić nowe światło na rekonstrukcję historyczną dziejów Zgromadzenia w kontekście jubileuszu 100-lecia i budowania pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie
b) redakcja publikacji
c) zdjęcia do reportażu/filmu realizowane w Polsce i na Ukrainie wraz z wywiadami dotyczącymi osób posługujących w Polsce i na Ukrainie stojących u początków Zgromadzenia, ukazujących SIŁĘ WIELKICH POLAKÓW oraz materiał ukazujący posługę Zgromadzenia w tych krajach, budując pozytywny wizerunek Polski
d) opracowywanie wystawy uwzględniającej nowe wątki historyczne ukazującej SIŁĘ WIELKICH POLAKÓW w kontekście jubileuszu Zgromadzenia
Pragniemy nadmienić, że dzięki emisji materiału jubileuszowego w TVP 1 – po niemal 100-latach – odnalazła się rodzina Państwa Aleksandrowiczów, którzy naszej Założycielce oddali swoją posiadłość w Białej Cerkwi koło Kijowa na cel pierwszej ochronki i pierwszego domu zakonnego. Po wielogodzinnym spotkaniu udało się również ustalić dodatkowe informacje związane z  tułaczym losem tych Wielkich Polaków po kasacie majątku (rodzina została zesłana m.in. do Kazachstanu).